METT ARCHITECT

ARCHITECT | DESIGN | CONSULTANT

ABOUT

บริษัทเราเป็นเสมือนที่ปรึกษาให้กับโครงการหรืออาคารของท่าน เราพร้อมด้วยทีมงานสถาปนิก ที่จะคอยประสานงานโครงการของท่านให้เป็นจริง ลงตัว และโดดเด่นที่สุดผ่านประสบการณ์ การทำงานด้านการออกแบบที่มากกว่า 15 ปี

JIRAYUTH TUNTIVORANUKUL

MANAGING DIRECTOR

STRENGTH

เราสร้างสรรค์งานอาคาร ในเชิง Fiction Modern โดยชิ้นงานออกแบบของเราจะไม่ซ้ำในเชิงรูปแบบ และยังมีเรื่องราวที่สะท้อนผ่านงานสถาปัตยกรรมตามลักษณะของพื้นที่และผู้ใช้อาคารโดยเรายึดหลักในการสร้างสิ่งใหม่ ตามแนวคิดของบริษัทคือ Synthesis new experience

SYNTHESIS TO NEW EXPERIENCE

     METT ได้ก่อตั้งจากแนวความคิดที่ว่าในทุกๆการออกแบบย่อมมี 2 สิ่งเป็นสำคัญในพื้นฐานสำคัญ คือการได้พบเพื่อร่วมงานกันประสานวางแนวทางความคิดประสานกัน เพื่อทำให้เกิดงานทางสถาปัตยกรรมอาคารที่ทรงคุณค่าเฉพาะตัวพร้อมกับความเหมาะสมในหลายๆด้าน ซึ่งเกิดระหว่าง ผู้ริเริ่ม (owner) กับ ผู้รังสรรค์ (architect) เมื่อได้มีโอกาสร่วมงานกันและได้ปรึกษาแนวทางกัน (met) ซึ่งส่งผลทำให้เกิดงานที่มีคัดสรรแนวคิดงานที่มีความร่วมสมัย(t+(trend))  ในทุกๆเรื่องราวของงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม จะประสานทั้ง 2 สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องด้วยหลักการและเน้นการให้น้ำหนักในเหตุผล,แนวความคิดต่างๆไปด้วยกันจนเกิดความหมายที่ส่งผลมาเป็นรูปธรรม เราจึงก่อตั้ง บริษัทในนาม (MET +T) Mett architect ขึ้นเพื่อแสดงถึงแนวปรัญญาของบริษัทที่การให้ความสำคัญทั้งแนวคิดวางแผนโครงการของทางเจ้าของ+แนวคิดสถาปนิก ที่เป็นเชิงรูปธรรม เพื่อให้ผลงานไม่เป็นแค่เชิงศิลป์แต่ต้องตอบโจทย์แห่งความสำเร็จต่อเจ้าของโครงการด้วย       

    METT เป็นที่ปฎิบัติการทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบของการมุ่งเน้นถึง เรื่องราวความเป็นมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างของที่ตั้ง พร้อมวิเคราะห์ความหมายที่เป็นบริบทเฉพาะมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ทางเรามีการคิดทางกายภาพสิ่งแวดล้อม สังเกตวิถีชีวิตความเป็นมา ควบคู่กับการออกแบบคู่ขนานกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส่งผลตามเจตนารมณ์ของทางลูกค้า นำสู่แนวทางเลือกที่ทำให้เกิดผลอันสูงสุดต่อผู้เข้ามาใช้อาคารหรือธุรกิจนั้น และมีอัตลักษณ์ต่ออาคาร  จากที่ทางเราดำเนินการในประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทางเราเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานออกแบบ เพื่อคัดกรองในแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาในแนวทางที่ดีที่สุด ต่อทั้งสภาพเฉพาะของพื้นที่ตั้งและเรื่องราวเชิงวิถีทางสังคม มาทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและตอบรับกับอนาคตต่อไป

CONTACT

ADDRESS
139/121 MOO.1 SUKHUMVIT ROAD, SAMED, MUANG, CHONBURI THAILAND 20000
EMAIL
METTARCHITECT@GMAIL.COM
PHONE
+66 88 639 2354
FACEBOOK
METT ARCHITECT
INSTAGRAM
METT ARCHITECT
LINE OFFICIAL