Philosophy

ทีมงาน METT ARCHITECT ให้บริการงานออกแบบ โดยครอบคลุมงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารทุกประเภท  ทั้งบ้านพักอาศัยส่วนตัว,บ้านพักตากอากาศ,โครงการจัดสรร,คอนโดมิเนียม,โรงแรมพักตากอากาศ,โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารอื่นๆ ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี หรือในช่วงของการเริ่มต้นเราจะแนะนำดูความเป็นไปได้ของที่ดินโครงการร่วมกันเจ้าของโครงการ ว่าที่พื้นที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่และลักษณะแนวทางใด  ทางเราจะมีบริการให้คำปรึกษาตลอดจนจบโครงการ  ซึ่ง Mett architect มีแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการคัดกรองเแนวคิดที่ดีและสอดคล้องเหมาะสมที่สุดทั้งต่อสภาพแวดล้อมและผู้ใช้อาคาร โดยเล็งเห็นถึงอาคารที่จะดูร่วมสมัยของเวลานั้นๆและยังส่งผลต่ออนาคตด้วย  Mett จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า(programming & condition) มาสู่ขบวนการออกแบบเบื้องต้น(Schematic)และมีการพัฒนางานออกแบบ(Design development) อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับแนวทางผลงาน เพื่อส่งผ่านงานสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารของผู้เป็นเจ้าของยั่งยืน,โดดเด่นและสอดคล้องต่อการเข้าใช้อาคารที่จะส่งเสริมต่อธุรกิจหรือความเป็นอยู่ที่สมบรูณ์แบบต่ออาคารนั้นๆด้วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า