จิรยุทธ ตันติวรนุกูล

กรรมการผู้จัดการบริษัท

METT ได้ก่อตั้งจากแนวความคิดที่ว่าในทุกๆการออกแบบย่อมมี 2 สิ่งเป็นสำคัญในพื้นฐานสำคัญ คือการได้พบเพื่อร่วมงานกันประสานวางแนวทางความคิดประสานกัน เพื่อทำให้เกิดงานทางสถาปัตยกรรมอาคารที่ทรงคุณค่าเฉพาะตัวพร้อมกับความเหมาะสมในหลายๆด้าน ซึ่งเกิดระหว่าง ผู้ริเริ่ม (owner) กับ ผู้รังสรรค์ (architect) เมื่อได้มีโอกาสร่วมงานกันและได้ปรึกษาแนวทางกัน (met) ซึ่งส่งผลทำให้เกิดงานที่มีคัดสรรแนวคิดงานที่มีความร่วมสมัย(t+(trend))  ในทุกๆเรื่องราวของงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม จะประสานทั้ง 2 สิ่งนี้เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องด้วยหลักการและเน้นการให้น้ำหนักในเหตุผล,แนวความคิดต่างๆไปด้วยกันจนเกิดความหมายที่ส่งผลมาเป็นรูปธรรม เราจึงก่อตั้ง บริษัทในนาม (MET +T) Mett architect ขึ้นเพื่อแสดงถึงแนวปรัญญาของบริษัทที่การให้ความสำคัญทั้งแนวคิดวางแผนโครงการของทางเจ้าของ+แนวคิดสถาปนิก ที่เป็นเชิงรูปธรรม เพื่อให้ผลงานไม่เป็นแค่เชิงศิลป์แต่ต้องตอบโจทย์แห่งความสำเร็จต่อเจ้าของโครงการด้วย

METT เป็นที่ปฎิบัติการทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบของการมุ่งเน้นถึง เรื่องราวความเป็นมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมรอบข้างของที่ตั้ง พร้อมวิเคราะห์ความหมายที่เป็นบริบทเฉพาะมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ทางเรามีการคิดทางกายภาพสิ่งแวดล้อม สังเกตวิถีชีวิตความเป็นมา ควบคู่กับการออกแบบคู่ขนานกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส่งผลตามเจตนารมณ์ของทางลูกค้า นำสู่แนวทางเลือกที่ทำให้เกิดผลอันสูงสุดต่อผู้เข้ามาใช้อาคารหรือธุรกิจนั้น และมีอัตลักษณ์ต่ออาคาร  จากที่ทางเราดำเนินการในประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทางเราเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานออกแบบ เพื่อคัดกรองในแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาในแนวทางที่ดีที่สุด ต่อทั้งสภาพเฉพาะของพื้นที่ตั้งและเรื่องราวเชิงวิถีทางสังคม มาทำให้เกิดสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและตอบรับกับอนาคตต่อไป

Our Team

ทีมงาน METT ARCHITECT ให้บริการงานออกแบบ โดยครอบคลุมงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารทุกประเภท  ทั้งบ้านพักอาศัยส่วนตัว,บ้านพักตากอากาศ,โครงการจัดสรร,คอนโดมิเนียม,โรงแรมพักตากอากาศ,โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารอื่นๆ ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี หรือในช่วงของการเริ่มต้นเราจะแนะนำดูความเป็นไปได้ของที่ดินโครงการร่วมกันเจ้าของโครงการ ว่าที่พื้นที่เหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่และลักษณะแนวทางใด  ทางเราจะมีบริการให้คำปรึกษาตลอดจนจบโครงการ  ซึ่ง Mett architect มีแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการคัดกรองเแนวคิดที่ดีและสอดคล้องเหมาะสมที่สุดทั้งต่อสภาพแวดล้อมและผู้ใช้อาคาร โดยเล็งเห็นถึงอาคารที่จะดูร่วมสมัยของเวลานั้นๆและยังส่งผลต่ออนาคตด้วย  Mett จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า(programming & condition) มาสู่ขบวนการออกแบบเบื้องต้น(Schematic)และมีการพัฒนางานออกแบบ(Design development) อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับแนวทางผลงาน เพื่อส่งผ่านงานสถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารของผู้เป็นเจ้าของยั่งยืน,โดดเด่นและสอดคล้องต่อการเข้าใช้อาคารที่จะส่งเสริมต่อธุรกิจหรือความเป็นอยู่ที่สมบรูณ์แบบต่ออาคารนั้นๆด้วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า